Ochrana osobních údajů - zásady

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vymezuje zásady pro online sběr a nakládání s daty a postupy uplatňované na webové stránce matrace.cz, která je provozována Michal Klas (EG).

DŮLEŽITÉ

Návštěvou těchto stránek dáváte souhlas se zásadami a postupy popsanými v tomto prohlášení. matrace.cz

Sběr a uchovávání údajů

Za účelem poskytnutí služeb nabízených na této stránce je v některých oblastech této stránky požadováno poskytnutí vašich osobních údajů, včetně jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, kontaktních informací a dalších charakteristických informací, které slouží k identifikaci. Jedním z příkladů oblasti stránky, kde se sbírají a vyžadují osobní data je oblast "Kontakty" „Cenová nabídka“ „Chat“ „Formulář“, které slouží k tomu, aby vám mohl EG zavolat na telefonní číslo nebo vám poslat další informace. matrace.cz

EG také shromažďuje nebo může shromažďovat určité technické informace o vašem přístupu na naší stránku, jako jsou oblasti, které jste navštívili a jaké služby jste využili. Kromě toho jsou to informace o vašem hardware a software v počítači, které stránka sbírá nebo může sbírat. Tyto informace mohou zahrnovat bez omezení vaší IP adresu, typ prohlížeče, jméno domény, přístupové časy a odkazující adresy webových stránek. Tyto informace slouží k hodnocení různých aspektů stránky. Informace mohou být také využívány pro bezpečnost stránek a pro účely dodržování zákona. matrace.cz

Všechny údaje o vás nebo jen část z nich budou uloženy a zpracovány v Hranicích v České republice. Pokud budete přistupovat ke stránce z jiné země, používáním této stránky udělujete souhlas s přesunem dat o vás z této země a do ČR. matrace.cz

Využití informací společností EG

Shromážděné Informace ze stránky - osobní či technické - využíváme za účelem provozu a vylepšování stránky, přičemž dbáme o pozitivní zkušenosti uživatele a dodání služeb, které nabízíme. Můžeme vás také kontaktovat ohledně vašeho názoru na současné služby nebo na nové potencionální služby, které mohou být nabízeny prostřednictvím stránky. matrace.cz

Můžeme použít vaše kontaktní informace, abychom vám zaslali e-mail nebo použít jinou komunikaci týkající se aktualizací stránky, které by vás mohli zajímat. Charakter a četnost těchto zpráv se bude lišit a záviset na tom, jaké informace budeme o vás mít. matrace.cz

Na stránkách máme oblast, kde nám můžete sdělit informace sloužící jako zpětná vazba. Jakékoliv informace, které nám v této oblasti sdělíte, se stávají naším majetkem a my informace ze zpětné vazby můžeme použít (jako např. úspěšný příběh) pro marketingové účely nebo abychom vás dále kontaktovali k získání dalších informací. Tímto se vzdáváte jakýchkoliv morálních práv, morálního právního nároku nebo podobných práv, které mají vztah k takovýmto informacím pro zpětnou vazbu. matrace.cz

Zveřejnění informací jiným osobám

Vaše osobní informace nebo informace o vašem využívání stránek vyjma těch, které jsou vymezeny v následujících odstavcích nezveřejníme třetím stranám. matrace.cz

Smíme zveřejnit informace jen takovým společnostem a osobám, které jsme pověřili k výkonu činností v našem jménu. Příkladem může být hosting našich webových serverů, analýza dat, poskytování marketingové asistence. Tyto společnosti a osoby budou mít přístup k vaším osobním údajům jenom nezbytným způsobem k vykonání jejich činností, nicméně nesmí sdílet tyto údaje s jakoukoliv další třetí stranou. matrace.cz

Smíme zveřejnit a předat informace třetím stranám, které získají celý nebo podstatný podíl podniku EG sloučením, spojením nebo nákupem všech nebo podstatného podílu našich aktiv. matrace.cz

EG smí také sdělit souhrnné anonymní informace o návštěvnících jeho stránek svým klientům, partnerům a dalším třetím stranám za účelem získání informací o druhu návštěvníků, kteří navštěvují stránky a využívají je. matrace.cz

Používání cookies

"Cookie" je malý datový soubor vyslaný webovou stránkou na harddisk vašeho počítače. EG posílá cookie, když surfujete na našich stránkách nebo požadujete informace nebo určité služby. Přijmutím cookies používaných našimi stránkami nám nedáváte přístup k vašim osobním údajům, ale můžeme využít cookie pro identifikaci vašeho počítače. Cookie jsou typicky klasifikovány buď jako "cookie jedné relace" nebo jako "trvalé" cookie. matrace.cz

Cookie "jedné relace" nezůstávají ve vašem počítači po opuštění našich stránek nebo po zavření vašeho prohlížeče. Sebrané souhrnné informace nám dovolují provádět analýzu profilu návštěvnosti našich stránek. To nám postupně umožňuje získat větší zkušenosti s našimi stránkami vylepšováním jejich obsahu nebo osobního přístupu a snadnější používání našich stránek. matrace.cz

"Trvalá" cookies zůstávají ve vašem počítači. Usnadňují nakupování, osobní přístup a registrační služby. Například jsou to cookie, které uchovají informaci o tom, co jste si vybrali ke koupi, zatímco pokračujete v nakupování a umožňují v případě takovéhoto požadavku vstoupit na webové stránky pouze za předpokladu, zadáte-li tam vaše heslo,. "Trvalá" cookies mohou být ručně odstraněna uživatelem. matrace.cz

Většina prohlížečů automaticky v počátečním nastavení přijímají cookie, avšak obvykle můžete cookie odmítnout nebo selektivně přijmout určitá cookie jejich nastavením v prohlížeči. Pokud vypnete cookie, některé funkce na našich stránkách vám nebudou k dispozici a některé webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Můžete získat informace o oblíbených prohlížečích a o tom, jak nastavit vaše cookie na následujících webových stránkách:
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
http://www.apple.com/cz/privacy/use-of-cookies/

Aktualizace vašich údajů

Máte právo požadovat, aby vaše údaje byly ze stránek vymazány. Máte možnost zkontrolovat, opravovat, aktualizovat, měnit nebo mazat údaje v souboru námi zařazené kdykoliv, jednoduše když nás zkontaktujete. matrace.cz

Pokud jste si zvolili možnost nechat si zasílat novinky, komerční e-maily nebo jiné zprávy, ale následně jste si to rozmysleli, můžete tak učinit, když nás zkontaktujete. Pokud jste si před tím nechtěli nechat zasílat zprávy, můžete to později změnit návštěvou oddílu našich stránek "Kontakty". matrace.cz

Bezpečnost

EG zavedl rozumná technická a organizační opatření navržená k zabezpečení vašich osobních údajů pro případ nahodilé ztráty a neoprávněného přístupu, využití, změny nebo zveřejnění. Nicméně nemůžeme zaručit, že třetí strany nemající k tomuto oprávnění nikdy nebudou schopny obejít tato opatření nebo zneužít vaše osobní údaje k nevhodným účelům. matrace.cz

Děti

Stránky nejsou určeny pro děti mladší 18 let. Bez vědomí nesbíráme osobní data o dětech mladších 18 let. matrace.cz

Změny u Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud se rozhodneme ke změně našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, tyto změny zde zveřejníme, tak abyste vždy věděli, které údaje shromažďujeme, jak bychom tyto údaje mohli použít a komu je zveřejníme. Pokud budete nadále využívat naše stránky po zveřejnění změn k této smlouvě, bude to znamenat, že tyto změny přijímáte a jste jimi vázáni. Pokud budete mít kdykoliv dotazy nebo se vyskytnou nejasnosti ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů k webovým stránkám EG, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na klas@topheating.cz matrace.cz

Kontaktní údaje

Vítáme vaše poznámky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud se domníváte, že se nemusíte řídit tímto Prohlášením, prosím kontaktujte nás e-mailem na klas@topheating.cz. Přijmeme obchodně rozumné snahy, abychom okamžitě identifikovali tento problém a odstranili jej.